Trendům vládnou velkoformátové obklady imitující mramor i beton

foto archiv Hornbach

Velkoformátový obklad a dlažba vynikají nejen nadčasovým designem. Nabízejí zároveň další výhody – malou tloušťku, minimalizování počtu spár, sníženou nasákavost či chemickou odolnost. Jejich instalace si ale žádá mimořádnou pozornost.

Za velkoformátové jsou považovány všechny obklady a dlažby, které mají jednu hranu delší než 35 cm. Dodávají se v široké škále barev a vzorů, takže jsou vhodné do různých interiérů. Elegantní velkoformátový obklad a dlažba nechají vyniknout moderní a čistý vzhled místnosti.

 Kromě vysoké estetiky přinášejí i další výhody:

  • Rychlejší pokládka dlažby – díky svým rozměrům poskytují velké formáty větší pokrytí, což usnadňuje a urychluje jejich kladení.
  • Minimální spárování – velké obklady si vyžadují méně spár, protože poskytují větší plošné pokrytí. Spáry mezi velkoformátovými obkladovými prvky jsou ve srovnání s tradičními obklady tenčí, což minimalizuje rušivý dojem.
  • Méně údržby – spárovací hmota na podlahách má tendenci se časem špinit. Menší podíl spárovací malty usnadňuje údržbu, protože taková dlažba má nižší nároky na čistění.

Základem úspěchu je příprava

Velkoformátové obklady jsou mimořádně atraktivní. Důležité je ale během instalace dodržet několik pravidel. Pro dosažení co nejkvalitnějšího výsledku vyžaduje speciální pozornost především příprava podkladu, který musí být rozměrově stálý, suchý, dokonale rovný, bez trhlin a nečistot.

V případě nerovností je nevyhnutelné povrch vyrovnat pomocí samonivelační malty, a samozřejmě nesmí chybět ani penetrační nátěr.

Pozornost je nutné věnovat také pevnosti podkladu. I když si to mnoho lidí neuvědomuje, velké dlaždice mají vyšší váhu. „Velkoformátové prvky jsou těžší než obklady menších rozměrů. I přesto, že celková hmotnost zůstává stejná, těžší obklady vyžadují pevný podklad. Velké dlaždice je možné instalovat na většinu podkladových vrstev jako je beton, sádrokarton, keramické či kamenné podlahy, a cementové nebo sádrové omítky,“ vysvětluje Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

Nepodceňujte plánování rozložení

Dříve, než se pustíte do práce, rozplánujte si, jak budou obklady rozložené. Díky plánu rozložení budete moct zvolit vzor, který je do místnosti nejvhodnější. Velkoformátové dlažby a obklady umožňují vybrat různé zajímavé vzory včetně tradičních cihlových dekorů, rovných spár či rybí kosti. „To, co u dlažby malého formátu funguje bez problémů, ale u velkoformátových variant možné není, je pokládka s polovičním přesazením. Důvodem jsou výrobou podmíněné „misky“ dlažby. Ty jsou, i když jen nepatrně, prohnuté mírně dolů směrem ke středu. Při polovičním přesazení by se pak stýkal nejhlubší bod ve středu dlažby s nejvyšším bodem na jejím konci. Čím je dlaždice větší, tím rušivější je tento efekt. U křížových spár se tento problém neprojevuje,“ upozorňuje odborník z Hornbachu.

Nanášení lepidla

Výrobci lepidel nabízejí široký sortiment vhodných produktů. Je nevyhnutelné ujistit se, že pro vaši velkoformátovou dlažbu používáte vhodné lepidlo v závislosti na druhu podkladu, typu a formátu obkladového prvku, místa použití a okolních podmínek na stavbě.

Při maxi obkladech hraje důležitou roli i způsob nanášení lepidla. „Větší formáty vyžadují více lepidla, aby se zajistilo jejich správné upevnění a poskytla se strukturální stabilita potřebná pro těžké mechanické a tepelné zatížení. Nanášení lepidla se provádí metodou buttering floating – metoda oboustranného nanášení. Jde o nanášení lepidla jak ze strany obkladu, tak i na podklad. Použitím této metody se zajistí úplné pokrytí obkladu lepidlem,“ dodává Richard Klička.

Nespěchejte se spárováním

Šířka spár u velkých formátů musí mít minimálně 2 mm. Protože se u pokládky velkoformátových obkladů a dlažeb používá větší množství lepicí hmoty, je nutné zajistit dostatečný čas na schnutí. Pokud aplikujete spárovací maltu příliš brzy, můžete zabránit úplnému vytvrdnutí lepidla, což může později způsobit problémy. Před aplikací spárovací malty vyškrábejte ze spár zbytky lepidla a odstraňte distanční podložky. Spárovací hmotu rozetřete na povrch obkladu, ideálně pomocí spárovací stěrky. Při aplikaci všech materiálů vždy respektujte doporučení výrobců.