Poradna: prevencí proti nemocem jsou pravidelné prohlídky a screeningová vyšetření

archiv freepik

Prevence zahrnuje opatření, která by měla zabránit vzniku a rozvoji onemocnění, výskytu zdravotních komplikací, nepříznivým následkům nemoci a předčasnému úmrtí. K základním pilířům prevence patří preventivní prohlídky. Na jaké máme nárok a proč je nezanedbávat jsme se zeptali v Oborové zdravotní pojišťovně.

I když se cítíme dobře, mohou preventivní prohlídky odhalit skryté či začínající zdravotní potíže. Omezením rizikových faktorů výrazně snižujeme pravděpodobnost, že nás některá nemoc postihne. 

Preventivní prohlídky u praktického lékaře

Na provedení preventivní prohlídky a screeningového vyšetření hrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění má nárok každý pojištěnec, který je registrován u příslušného lékaře.

Na všeobecnou preventivní prohlídku registrujícím praktickým lékařem máte nárok vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců. Obsahem preventivní prohlídky je vždy doplnění údajů do anamnézy, kontrola očkování a dále kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku a orientačního vyšetření zraku a sluchu. Součástí prohlídky je i zhodnocení možných rizik, vyšetření kůže a event. i vyšetření konečníku, u mužů pak i v případě genetické nebo rodinné dispozice vyšetření varlat a u žen od 25 let věku v případě genetické nebo rodinné dispozice vyšetření prsů, včetně poučení o nutnosti samovyšetřování.

Dále je součástí i vyšetření moči diagnostickým papírkem, kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění.

Ve věku 30, 40, 50 a 60 let se při preventivní prohlídce provádí i laboratorní vyšetření hladiny krevních tuků, ve věku 30 let a od 40 let pak ve dvouletých intervalech i vyšetření hladiny krevního cukru. Vyšetření EKG se provádí ve 40 letech a dále pak pravidelně ve čtyřletých intervalech.

Od 50 do 55 let věku máte každoročně nárok na úhradu vyšetření možného skrytého krvácení ve stolici speciálním testem; od 55 let věku je pak toto vyšetření možné absolvovat 1x za 2 roky, nebo se můžete už od 50 let rozhodnout pro kolonoskopické vyšetření, přičemž v případě, že vyšetření je v pořádku, bude vám další screeningové vyšetření provedeno v odstupu 10 let. Od 50 let věku ve čtyřletých intervalech máte v případě, že trpíte cukrovkou, vysokým tlakem nebo srdečním onemocněním, nárok na laboratorní vyšetření funkce ledvin. 

Preventivní prohlídky u gynekologa

Gynekologická preventivní prohlídka se provádí poprvé v 15 letech věku dívky a dále pak pravidelně jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení předchozí. Jejím obsahem je doplnění anamnestických údajů a kompletní gynekologické vyšetření, včetně odběru materiálu ke screeningovému vyšetření děložního čípku a závěrečného poučení.

Ženy od 45 let věku obdrží ve dvouletých intervalech doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření (pokud toto doporučení již nevystavil praktický lékař, vystaví ho gynekolog) a event., pokud již nebylo vyšetření provedeno praktickým lékařem, je ženám od 50 let provedeno vyšetření na možné skryté krvácení ve stolici speciálním testem dle stanovených intervalů.

Preventivní zubní prohlídky

Vyhláškou č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 (příloha č. 11), s platností od 1. 1. 2022 došlo ke změně úhradového mechanismu ve stomatologii. Z hlediska nároku pojištěnce na dvě preventivní prohlídky v roce však nedochází k žádné změně.

První preventivní prohlídka registrovaného pojištěnce je hrazena v souladu s vyhláškou 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách (v rozsahu komplexního vyšetření u zubního lékaře) Druhá preventivní prohlídka – od roku 2022 mají dospělí pojištěnci ve stejném roce, ve kterém absolvovali preventivní prohlídku, ještě nárok na orientační vyšetření, kontrolu dentální hygieny, motivaci a též výše uvedená drobná ošetření Přímou úhradu od pacienta za takovou prohlídku není možno vybírat.  U dětí do 18 let věku a u těhotných žen pak zůstává úhrada preventivní prohlídky v rozsahu jako komplexní vyšetření registrujícím zubním lékařem 2x ročně.

Nadstandardní prevence zdarma s OZP

Díky pojištění zdraví v Oborové zdravotní pojišťovně (OZP) můžete absolvovat bezplatně či s příspěvkem preventivní vyšetření zaměřená na včasný záchyt rozšířených civilizačních chorob i dříve, než na ně máte z prostředků veřejného zdravotního pojištění nárok.

Například program STOP rakovině prsu je určen ženám, které neabsolvovaly vyšetření ze zdravotní indikace, již od věku 40 let do dne před dovršením 45 let.