FACESTARBydleníJezírko zahradě svědčí: Jednoduchý návod krok za krokem

Jezírko zahradě svědčí: Jednoduchý návod krok za krokem

Tím vůbec nejkrásnějším doplňkem vaší zahrady je zahradní jezírko. Ocení ji nejen ptáci, rostliny a hmyz, ale zároveň prospěje celkovému ekosystému venkovního prostoru. K jeho úspěšnému založení přitom stačí dodržet jen pár kroků. 

Vodní plocha vytvoří v exteriéru přímo kouzelnou atmosféru a v její blízkosti lze načerpat tolik potřebnou energii po náročném dni. Zakládání jezírka na zahradě se sice na první pohled může zdát jako náročný úkol, ale při troše odvahy a chuti do práce ho určitě zvládne i zručnější kutil.

Vybíráme místo

Ať už se rozhodnete pro plastové zahradní jezírko nebo pro originál dle vašich představ, jež si sami navrhnete, vždy platí, že na vodní hladinu by mělo přes den alespoň 6 hodin svítit slunce. „Poblíž jezírka by se rovněž neměly nacházet žádné stromy. Opadávající listí totiž zatěžuje vodu a silné kořeny stromů mohou v jezírku způsobovat škody,“ vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. Čím větší jezírko, tím samozřejmě lepší. Vyberte si tedy tu správnou lokalitu a můžete se pustit do projektu.

Začínáme

Před stavbou kopaného jezírka si jeho obrys vyznačte pomocí provázku, hadice nebo písku. Současně si naplánujte také různé zóny jezírka (bažina do 10 cm, mělká voda 20-40 cm a hluboká voda 60-150 cm). „Spád mezi zónami by neměl být větší než 30°, jelikož by se mohl štěrk a koše s rostlinami sesunout. Nemusíte zakládat žádné terasy, jednotlivé přechody mohou být pozvolné a plynulé,“ upozorňuje specialista a dodává: „Jámu pro zahradní jezírko kopejte zvenku dovnitř, ale celkově o 20-25 cm hlubší, než bude pozdější hladina vody. Vymodelujte při tom různé hloubkové zóny a vytvořte kolem okraje jezírka příkop o hloubce 15 cm jako bariéru proti kapilární vzlínavosti.“

Důsledně dbejte na to, aby vnější okraje jezírka ležely přesně v rovině. Pro kontrolu rovnosti položte napříč přes jezírko srovnávací lať a její polohu ověřte pomocí vodováhy. V případě šikmého okraje jezírko upravte. Na jednom vybraném místě můžete okraj trochu snížit, aby mohla voda při velkém dešti řízeně odtékat.

Pokládka fólie

Po vyčištění povrchu od ostrých předmětů pokryjte jámu 10cm vrstvou písku, pevně ji upěchujte a pak vyložte netkanou textilií. Písek a netkaná textilie ochrání jezírkovou fólii před poškozením a zabrání tak pozdějšímu úniku vody. Rozprostřete jezírkovou fólii a přetáhněte ji přes koryto jezírka. Měla by přesahovat přes jámu asi o 50 cm. „Snažte se fólii položit s co nejmenším množstvím skladů – pár skladů nevadí, mohou sloužit jako úkryt malým živočichům. S fólii pracujte nejlépe za teplého počasí, bude poddajnější,“ radí David Benda.

Osazování jezírka

Dno pokryjte tenkou vrstvu písku nebo štěrku, opatrně zalévejte vodou, dokud se nenaplní hloubková zóna, a můžete začít se sázením vodních rostlin. Pokud ale použijete chlorovanou vodu z vodovodu, nechte ji v jezírku minimálně jeden týden odstát a až poté vysazujte rostliny. Podle typu zóny použijte koše nebo speciální tašky, které se naplní rostlinami a upevní pomocí háků do země pod okrajem jezírka.

Dobře vytvořené jezírko by sice mělo být osázeno rostlinami, ne však natolik, aby rostliny začaly v jezírku bujet či se mohutně rozšiřovat. Při použití uvedených košíků na rostliny tomu lze zabránit. Dno jezírka a rostlinné zóny můžete upravit například použitím kořenů či oblázků. Pokud jste se svým dílem spokojeni, můžete jezírko kompletně naplnit vodou. Fólie potřebuje ještě několik dnů, aby se definitivně přizpůsobila tvaru koryta.

Čerpadlo na prvním místě

Instalace čerpadla v zahradním jezírku je běžná záležitost. Čerpadlo však nestavte přímo na dno, protože nasáté kaly by mohly narušit jeho plynulý provoz. Podložte ho nejlépe cihlou. Pro umístění čerpadla mimo jezírka se používá takzvaná čerpací jáma. „Jezírkové čerpadlo musí být uloženo pod úrovní hladiny vody. Sací a tlakovou hadici spojte s čerpadlem a zaveďte je do jezírka. Tento způsob umožňuje pohodlnou údržbu čerpadla. Přechod hadic do vody můžete zakrýt kameny,“ říká odborník z Hornbachu.

Tvorba bariéry

Okraj jezírka dostatečně zpevněte, abyste zabránili jeho stržení při vstupu na břeh. Využít lze třeba obrubníky, dlažební kostky či silné dřevěné plaňky. Zpevněný okraj musí zasahovat hlouběji pod vlastní okraj jezírka, aby mohla voda kontrolovaně přetékat. Spád nesměrujte ke sklepnímu okénku ani na sousedův pozemek – hrozí nebezpečí zaplavení.

Voda může přetékat přes okraj jezírka i takzvaným knotovým či kapilárním efektem. Pro zabránění tomuto jevu je nutné vytvořit bariéru proti vzlínavosti. „Okraj fólie svisle zvedněte a odřízněte kousek nad zemí. Horní okraj fólie musí přesahovat nejvyšší možnou hladinu vody. U jiné varianty bariéry kapilární vzlínavosti se přesahující jezírková fólie nezahrabává do země, ale vyvádí se na povrch s přesahem 3 cm nad okraj břehu,“ dodává David Benda. Na toto místo pak položte malé kameny nebo použijte zahrabané kameny pro zpevnění břehu zároveň jako bariéru vzlínavosti.

Související články