FACESTARŽivotní stylJak kouření ovlivňuje partnerské vztahy

Jak kouření ovlivňuje partnerské vztahy

Kuřáci by měli zbystřit. Podle výzkumu Stem/Mark, který proběhl mezi českou dospělou populací, je kouření čím dál méně vnímáno jako sexy. Tato neřest často způsobuje problémy ve vztazích, a to hlavně kvůli nepříjemnému zápachu z kouře. Zároveň roste popularita alternativ ke klasickým cigaretám – takzvané „kouření nové generace“ – a s tím se objevují rozdíly ve vnímání různých tabákových výrobků u partnerů.

Kouření už zkrátka není atraktivní ani módní. Dokonce i samotní kuřáci jej nepovažují za přitažlivé, spíše jim je to jedno. Respondenti, kteří nikdy nebyli ve vztahu s kuřákem, o to většinou ani nestojí, a pokud by akceptovali kuřáka jako partnera, pak by očekávali, že s kouřením přestane nebo jej alespoň omezí.
Průzkum srovnával klasické cigarety s elektronickými náhražkami cigaret. Jako nejméně atraktivní skončily balené a klasické cigarety, po nich následovaly elektronické cigarety. Bezdýmné produkty, jako je například glo, se v tomto hodnocení umístily nejlépe. Tabák se v nich zahřívá, nevzniká kouř ani popel a zápach je minimální. Každý šestý dospělý považuje partnera, který užívá bezdýmné produkty, za přijatelnějšího než kuřáka klasických cigaret.

Kuřáci své polovičce nevoní

A s čím mají lidé u kuřáků největší problém? Načichlé oblečení kouřem a zápach z úst – to vadí 54 % dospělé populace. Na třetím a čtvrtém místě skončilo ohrožování vlastního zdraví a zdraví ostatních (obojí vadí 42 %). Tyto problémy jsou pravděpodobně hlavním zdrojem konfliktů ve vztahu kuřák–nekuřák. Tři čtvrtiny nekuřáků se zkušeností se vztahem s kuřákem uvádějí, že zlozvyk jejich partnera byl alespoň občas zdrojem konfliktů, ve třetině případů často.
Láska k partnerovi ovšem leckdy stojí i za úspěšnou snahou o zdravější životní styl. Vztah s nekuřákem je pro kuřáky dobrou motivací pokusit se s kouřením skoncovat. Polovina kuřáků, kteří někdy zkoušeli s tímto zlozvykem přestat, tak činili právě kvůli partnerovi, nadpoloviční většina z nich byla úspěšná. Muži pro své partnerky úspěšně skoncovali
s kouřením dvakrát častěji než ženy.

Související články