Advent je tady! Znáte jeho pravý význam a zvyky?

foto archiv Depot-online.com

Nezapomeňte si dnes zapálit na adventním věnci svíčku! Přichází železná, tedy první ze čtyř adventních nedělí. Klid a rozjímání jsou na místě. Co o adventu vůbec víme? Proč je na věnci i pátá svíčka? Odpovědi na tyto otázky jsme pro vás zjistili.

Něco málo k historii

Existují zmínky o tom, že předkřesťanské germánské národy během chladných a tmavých prosincových dní pomocí věnce se zapálenými svíčkami vyjadřovaly naději toužebně očekávaných delších a teplejších jarních dní. Ve Skandinávii během zimy byly zapálené svíčky umístěny do kruhu a lidé se modlili k bohu světla, aby otočil zem zpět ke slunci, prodloužil dny a vrátil na zem teplo.

Ve středověku si křesťané přizpůsobili tuto tradici a používají adventní věnce jako součást své duchovní přípravy na Vánoce. Koneckonců, Kristus je „Světlo, které přišlo na svět,“ rozptýlit temnoty hříchu a vyzařovat pravdu a lásku Boha.

Jiné důkazy naznačují, že adventní věnec byl vynalezen až v 19. století. V době adventu se, děti v hamburské škole Rauhes Haus, založené protestantským pastorem Johan Hinrich Wichern každý den ptaly, kdy už budou Vánoce. V roce 1839, J. H. Wichern postavil velký dřevěný kruh a položil na něj 19 malých červených a 4 velké bílé svíčky. Malou svíčku zapálil postupně každý všední den v čase adventu. V neděli rozsvítil velkou bílou svíčku. Tento zvyk se ujal na půdě protestantské církve v Německu. Později se adventní věnec vyvinul do menší podoby se čtyřmi nebo pěti svíčkami, jak jej známe dnes.

Věnec je vyroben z různých jehličnanů, které znamenají trvalý život. Foto archiv Depot-online.com

Věnec bez konce, nový a věčný

Symbolika adventního věnce je krásná. Věnec je vyroben z různých jehličnanů, které znamenají trvalý život. I tyto jehličnany mají tradiční význam, který lze interpretovat v naší víře:

  • vavřín znamená vítězství nad pronásledováním a utrpením
  • borovice, cesmína a tis, znamenají nesmrtelnost
  • cedru se připisuje síla a uzdravení
  • cesmína má i speciální křesťanský symbol: pichlavé listy připomínají trnovou korunu

Kulatý tvar věnce, nemá začátek ani konec, symbolizuje věčnost Boha, nesmrtelnost duše a věčný život nalezený v Kristu. Šišky, oříšky nebo semínka zdobící věnec jsou symbolem života a vzkříšení. Vše dohromady vyjadřuje nesmrtelnost naší duše a nový, věčný život nalezený v Kristu.

foto archiv Depot-online.com

Čtyři nebo pět svíček?

Čtyři svíčky reprezentují čtyři týdny adventu. V současnosti se používají adventní věnce se svíčkami různých barev, měly by však být fialové nebo tmavomodré, připomínající liturgickou barvu adventu s výjimkou té třetí v pořadí – ta je totiž zasvěcena přátelství a měla by být růžová. Svíčky by se měly zapalovat proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista. A ještě je důležité pořadí, jak se svíčky zapalují:

archiv www.rotkaeppchen.cz
  1. svíčka se zapaluje v první adventní čili železnou neděli. Svíčka se jmenuje Naděje. Podle starých zvyků by ji mělo zapálit nejmladší dítě rodiny.
  2. svíčka se zapaluje se na druhou, tzv. bronzovou adventní neděli. Svíčka se jmenuje Mír. Podle starých zvyků by ji mělo zapálit nejstarší dítě rodiny.
  3. svíčka se zapaluje se na třetí, nebo stříbrnou neděli. Svíčka se jmenuje Přátelství a měla by být růžové barvy. Na třetí adventní neděli podle zvyklostí zapaluje svíčky matka rodiny.
  4. svíčka se zapaluje na zlatou neděli, která letos vychází na Štědrý den. Svíčka se jmenuje Láska. Podle tradic svíčky na čtvrtou adventní neděli zapaluje svíčky otec rodiny.
  5. svíčka se zapaluje na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a je zasvěcena Kristu. Na moderních věncích chybí, nebo se dává do středu.
Šišky, oříšky nebo semínka zdobící věnec jsou symbolem života a vzkříšení. Foto archiv Depot-online.com

Doma je nejvhodnější adventní věnec rozsvítit při večeři, kdy je rodina pohromadě. K tomuto slavnostnímu okamžiku doporučujeme přípitek v podání Rotkäppchen Demi Sec.

archiv www.rotkaeppchen.cz

Již od roku 1856 je sekt Rotkäppchen Demi Sec synonymem pro nejvyšší kvalitu s maximální pozorností pro detail. Tento sekt s plnou ovocnou vůní, živou perlivostí a příjemnou chutí. Objevte nejoblíbenější německé šumivé víno a užijte si společně strávené chvíle.

Rotkäppchen Demi Sec podáváme vychlazený při teplotě 5-7 °C. archiv www.rotkaeppchen.cz