FACESTARŽivotní stylZHOUBNÝ KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ: RAPIDNĚ STOUPÁ POČET NEMOCNÝCH! NEHROZÍ TAKÉ VÁM?

ZHOUBNÝ KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ: RAPIDNĚ STOUPÁ POČET NEMOCNÝCH! NEHROZÍ TAKÉ VÁM?

Podle expertních předpovědí se dá očekávat, že v roce 2030 bude v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými nádory. Již nyní se v České republice výkyt této nemoci oproti osmdesátým létům minulého století zdvojnásobil. „V současnosti neexistují jednoznačné testy umožňující časné zjištění nemoci a choroba probíhá plíživě, často bez výrazných zjevných příznaků. Proto je většina onemocnění odhalena pozdě ve stadiu znemožňujícím radikální chirurgické odstranění, které je jako jediné ze všech léčebných metod potencionálně kurativní,“ vysvětluje prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – hrudní, břišní a úrazové chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

Podle expertních předpovědí se dá očekávat, že v roce 2030 bude v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými nádory. Již nyní se v České republice výkyt této nemoci oproti osmdesátým létům minulého století zdvojnásobil. „V současnosti neexistují jednoznačné testy umožňující časné zjištění nemoci a choroba probíhá plíživě, často bez výrazných zjevných příznaků. Proto je většina onemocnění odhalena pozdě ve stadiu znemožňujícím radikální chirurgické odstranění, které je jako jediné ze všech léčebných metod potencionálně kurativní,“ vysvětluje prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky – hrudní, břišní a úrazové chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

Lze tomu předejít

Ke vzniku karcinomu slinivky břišní mohou přispět i známé rizikové faktory. „Přibližně 25 % případů onemocnění má souvislost s kouřením. Dále by se lidé měli vyhnout nadměrné konzumaci alkoholu, k rozvoji nemoci přispívá také nadváha. Ve větším riziku, že se u nich nemoc objeví, jsou i lidé po prodělaném chronickém zánětu slinivky břišní,“ dodává prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK. Dále lékaři doporučují zaměřit se na příznaky nemoci a nepřehlížet je. Klinická symptomatologie je většinou plíživá, nespecifická a příznaky nemoci se často objevují pozdě až při šíření nemoci do okolních struktur. Mezi známé příznaky rakoviny slinivky břišní patří bolest v nadbřišku, často vystřelující do zad, nechutenství, nevysvětlitelný váhový úbytek, pocity nevolnosti, neinfekční žloutenka, jílovitá stolice, opakující se záněty žil, nově vzniklý diabetes mellitus II. typu a depresivní syndrom, který může předcházet rozvoji nemoci.

and

Česká republika patří mezi země s alarmujícím výskytem karcinomů slinivky břišní Podle posledních statistik patří České republice v incidenci karcinomů slinivky břišní smutné první místo před Slovenskem. V úmrtnosti na tuto chorobu se pak řadí na druhé místo za Maďarsko. V expertní předpovědi Institutu biostatistiky a analýz (IBA) bude v roce 2014 diagnostikováno v ČR až 2 300 nových onemocnění z toho téměř 1300 v pokročilém stadiu s postižením dalších orgánů. I z toho důvodu v současnosti vzniká nová celoevropská iniciativa s cílem sdružit experty zabývající se problematikou karcinomu slinivky břišní, politiky, pacienty a zástupce průmyslu ke spolupráci pro zařazení karcinomů slinivky mezi diagnostické a léčebné priority a neponechat tuto diagnózu stranou vedle karcinomů prsu, plic, tlustého střeva a konečníku.

Související články