FACESTARŽivotní stylZACHRÁNIT ŽIVOT MŮŽE VČASNÉ ODHALENÍ NÁDORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE! NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

ZACHRÁNIT ŽIVOT MŮŽE VČASNÉ ODHALENÍ NÁDORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE! NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

Nádory močového měchýře se vyskytují asi 4x častěji u mužů než u žen. V roce 2011 onemocnělo v ČR nádorem močového měchýře 2 151 obyvatel a v témže roce na něj zemřelo 842 pacientů.

Nádory močového měchýře se vyskytují asi 4x častěji u mužů než u žen. V roce 2011 onemocnělo v ČR nádorem močového měchýře 2 151 obyvatel a v témže roce na něj zemřelo 842 pacientů.

Je vyšetření močového měchýře nepříjemné?

Nádor močového měchýře se rozpoznává především endoskopickým vyšetřením, tzv. cystoskopií. Endoskop se zavádí močovou trubicí do měchýře, který si urologové prohlédnou a určí, o jaký typ nádoru se jedná. „Toto vyšetření je nepříjemné hlavně u mužů, proto je dnes provádíme tzv. „ohebným“ přístrojem. Není tedy o nic nepříjemnější než například zavedení cévky, takže ani muži se jej nemusí nijak obávat, a je běžně prováděno bez nutnosti hospitalizace,“ vysvětluje prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., předseda České urologické společnosti. Cystoskopii mohou doplnit další upřesňující vyšetření, jako je sonografie (ultrazvukové vyšetření močového měchýře a ledvin) nebo CT.

Kdy vzniká podezření na nádor močového měchýře?

Nejčastějším příznakem, při kterém se cystoskopie provádí, je viditelný nález krve v moči. Při chemickém vyšetření moči, které bývá součástí pravidelných prohlídek u praktického lékaře, však může testační papírek odhalit i mikroskopickou přítomnost krve. I ta může být známkou nádoru; může ovšem značit i celou řadu jiných onemocnění.

Nádory močového měchýře jsou prakticky vždy rakovinného charakteru

Nádory močového měchýře vycházejí ze sliznice, tedy z vrstvičky, která vystýlá vnitřek močového měchýře. Rozlišují se na povrchové (neinvazivní) a infiltrující (invazivní). „Povrchové jsou častější, statisticky tvoří asi 70 – 80 % nádorů měchýře. Ve většině případů jsou povrchové nádory močového měchýře vyléčitelným onemocněním. Invazivní nádory tvoří zbylých 20 – 30 % a jsou prognosticky horší. Oba typy od sebe odlišujeme jak v prognóze, tak i ve způsobu léčby,“ uvádí prof. Babjuk.

Jak se tyto nádory léčí?

Povrchové nádory se léčí operací, která se odborně nazývá transuretrální resekce (TUR). Tu urologové v některých případech doplní o tzv. „výplachy“ močového měchýře, při nichž je do močového měchýře cévkou podávána látka, jejímž úkolem je snížit riziko opakovaného výskytu nádoru.

U infiltrujících nádorů již samotná endoskopická operace nestačí. Standardní je radikální operace, odborně radikální cystektomie, kdy musí být odstraněn celý močový měchýř, v některých případech i s močovou trubicí a dalšími mužskými nebo ženskými pohlavními orgány. Někdy se tento postup kombinuje s celkovou chemoterapií. Jde o náročnou operaci, jejíž délka se pohybuje mezi čtyřmi a sedmi hodinami. V některých případech, kdy tuto operaci nelze provést, se přistupuje k léčbě ozářením a chemoterapií.

Po odstranění močového měchýře musí urologové zajistit odtok moči. Tento postup se nazývá derivace moči a v současnosti existují dva nejčastěji používané způsoby. Prvním je vytvoření náhrady z části střeva, druhým je vývod, který bývá vytvořen zpravidla vpravo pod pupkem. „My i pacienti samozřejmě upřednostňujeme první možnost. Ne vždy je však její provedení možné nebo účelné. Konkrétní rozhodnutí musí být provedeno i na základě diskuze s pacientem“, doplňuje prof. Babjuk. Více informací o nemoci a možnostech léčby naleznete na www.cus.cz.

 

Související články