FACESTARŽivotní stylTĚŽKOSTI A STRES ODROVNÁTE POMOCÍ MEDITACE! NAUČTE SE MÍT RÁDI SEBE!

TĚŽKOSTI A STRES ODROVNÁTE POMOCÍ MEDITACE! NAUČTE SE MÍT RÁDI SEBE!

Jednou z cest k vytouženému klidu a vyrovnanosti může být meditace. K této ryze východní technice se dříve západní společnost stavěla spíše skepticky, ale dnes, kdy se na nás problémy valí ze všech stran, ji doporučuje čím dál více západních psychoterapeutů a dalších odborníků. Zatímco kdysi byla meditace doménou výstředních vyznavačů východních náboženství, dnes ji praktikují manažeři, lidé na různých vedoucích pozicích, ale také třeba zdravotní sestry nebo matky v domácnosti – zkrátka lidé, kteří se denně vystavují stresu.

Jednou z cest k vytouženému klidu a vyrovnanosti může být meditace. K této ryze východní technice se dříve západní společnost stavěla spíše skepticky, ale dnes, kdy se na nás problémy valí ze všech stran, ji doporučuje čím dál více západních psychoterapeutů a dalších odborníků. Zatímco kdysi byla meditace doménou výstředních vyznavačů východních náboženství, dnes ji praktikují manažeři, lidé na různých vedoucích pozicích, ale také třeba zdravotní sestry nebo matky v domácnosti – zkrátka lidé, kteří se denně vystavují stresu.

Protože meditace není naší kultuře zcela vlastní, je třeba se naučit správným technikám. Jednu z nich nabízí i nové meditační centrum v Praze – Troji. Od října do 13. prosince letošního roku tam můžete přijít na kurzy meditační techniky vipassanā (meditace vhledu). Po celou tuto dobu je možné do centra přijít v jakoukoli hodinu, připojit se a zůstat libovolně dlouho. Technika vám pomůže rozvinout všímavost pomocí cvičení v chůzi a sedu. Všímavost vede ke vhledu do sebe, chápání příčin vlastního stresu, nespokojenosti, utrpení a vytváří schopnost stavět se k nim způsobem, který je dále nezesiluje, ale naopak přijímá, překonává a zmenšuje. V kurzu se učí vipassanā v tradici Mahasi Sayadaw, podle Ajahna Tonga, učitele meditace a opata kláštera Wat Chom Tong v Thajsku. Toto učení probíhá zdarma, díky štědrosti studentů funguje celý kurz na bázi darů a příspěvku. Učiteli jsou Jonathan Preboy z Jihoafrické republiky a Anna Scharfenbergová z Německa.

Další informace najdete na stránkách vipassana.doxos.eu.
 

Související články