FACESTARŽivotní stylSTRAŠÁK PRO MUŽE RAKOVINA PROSTATY! INFORMACE O NEMOCI A LÉČBĚ JSOU NEDOSTAČUJÍCÍ,...

STRAŠÁK PRO MUŽE RAKOVINA PROSTATY! INFORMACE O NEMOCI A LÉČBĚ JSOU NEDOSTAČUJÍCÍ, POTVRDIL PRŮZKUM!

Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí v České republice. Informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je přitom poměrně nízká. „Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích velká. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, která na jednom místě sdružuje veškeré informace o nemoci samotné a její léčbě,“ uvedla manažerka projektu Marcela Koudelková a dodala. „Zájem pacientů o informace online kliniky je skutečně velký a předčil veškerá naše očekávání. Toto jen dokazuje, že nemocní skutečně nemají dostatek informacÍ“.

Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí v České republice. Informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je přitom poměrně nízká. „Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích velká. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, která na jednom místě sdružuje veškeré informace o nemoci samotné a její léčbě,“ uvedla manažerka projektu Marcela Koudelková a dodala. „Zájem pacientů o informace online kliniky je skutečně velký a předčil veškerá naše očekávání. Toto jen dokazuje, že nemocní skutečně nemají dostatek informacÍ“.

Mezi návštěvníky nechybí mladší generace ani ženy

Webové stránky komunikují s pacientem prostřednictví videí, na kterých přední čeští odborníci na léčbu rakoviny prostaty provádí pacienta léčbou tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější
a nejúspěšnější. „Naším cílem bylo, aby si pacient nebo rodina v klidu a svým tempem prošli jednotlivé lekce a opakovaně se vraceli ke konkrétním videím, pokud to potřebují,“ doplnila Marcela Koudelková.
Mezi návštěvníky Online kliniky pro onkologii prostaty převažují starší věkové skupiny, ale přibývá také mladších. Stránky přitom navštěvují i ženy – partnerky nebo manželky nemocných mužů, které jim chtějí být oporou. Online klinika pro onkologii prostaty zaznamenala v prvním půlroce svého fungování velmi pozitivní ohlasy. „Četné povzbudivé komentáře jsou pro tým osob, které stojí za vznikem portálu velmi důležité. Jsme rádi, že pacienti naši službu oceňují a že jim jejím prostřednictvím dodáváme důležité informace a také oporu, kterou v boji se svou nemocí potřebují,“ dodala Marcela Koudelková.

Online klinika se v příštích měsících rozšíří o další témata

Tým online kliniky neustále pracuje na vylepšení stránek a rozšíření poskytovaných informací. Seznam odborníků, kteří se na fungování portálu podílejí, doplní doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Lekce docentky Janáčkové se budou věnovat dopadům na psychiku muže, kterému je oznámena diagnóza rakoviny prostaty a dopadu léčby na sexuální a partnerský život. Pod vedením profesora Babjuka pak připravujeme sekce pro mladší generace s videi, která se zabývají prevencí,“ uzavřela Marcela Koudelková. Online kliniku pro onkologii prostaty naleznete na adrese www.rakovinaprostaty.org.

 

Související články