FACESTARŽivotní stylSTAREJTE SE O SVÉ SRDCE KROK ZA KROKEM DŘÍVE, NEŽ BUDE POZDĚ!

STAREJTE SE O SVÉ SRDCE KROK ZA KROKEM DŘÍVE, NEŽ BUDE POZDĚ!

Podle jeho slov dnes Češi umírají na srdečně cévní choroby méně, než jak tomu bylo před rokem 1990. Je to dáno tím, že v době komunistického režimu nebyl životní styl většiny lidí příliš zdravý. Dnes sice trpíme zhoršujícím se životním prostředím a větším stresem, ale na tyto choroby to zřejmě nemá tak velký vliv. Důležité bude patrně to, že dnes lidé nakupují kvalitnější potraviny a už se tolik nepřejídají.

Podle jeho slov dnes Češi umírají na srdečně cévní choroby méně, než jak tomu bylo před rokem 1990. Je to dáno tím, že v době komunistického režimu nebyl životní styl většiny lidí příliš zdravý. Dnes sice trpíme zhoršujícím se životním prostředím a větším stresem, ale na tyto choroby to zřejmě nemá tak velký vliv. Důležité bude patrně to, že dnes lidé nakupují kvalitnější potraviny a už se tolik nepřejídají.

Srdci škodí kouření a obezita

Ve Spojených státech  mají kuřáci dražší životní i zdravotní pojištění. Kouření jednoznačně zvyšuje nejen úmrtnost, ale i nemocnost lidí, a to znamená, že se nesmírně zvyšují finanční nároky na jejich léčbu. U nás tohle zatím nefunguje, takže lidé nemají takovou motivaci s kouřením přestat. „Na obézního člověka je třeba také  pohlížet jako na toho, kdo sám sobě vědomě škodí, to je stejné jako s kouřením,“ říká primář Petr Neužil. Vysoká hladina cholesterolu je však podle něj dána geneticky a vyplývá z životních potřeb našich předků. Fungování našeho organismu je stále nastaveno na zcela jiné životní podmínky.

Obezita

„Obecně je třeba na obézního člověka pohlížet, jako na toho, kdo sám sobě vědomě škodí, to je stejné jako s kouřením. U vysokých hladin cholesterolu už je to jiné, ty jsou geneticky determinované, protože to jaksi vyplývá z životních potřeb našich předků. Ti před několika tisíci lety neměli pravidelný přísun jídla, museli si vytvářet zásoby tuků, a jelikož tělo cholesterol potřebuje, syntetizuje si ho i samo. Teď jde o to, jakou my s naším životním stylem potřebujeme zásobárnu cholesterolu, když máme k dispozici potravu kdykoliv? A když se jídlo stalo i jakousi sociální aktivitou, která s nutričními potřebami organizmu má pramálo společného? Fungování našeho organismu je prostě stále nastaveno na zcela jiné životní podmínky,“ pokračuje primář.

Trend velké obliby předepisování léků na snižování cholesterolu, statinů ano či ne?

Objevují se hlasy, že užívání statinů je pouhá komerční manipulace, že jde jen o vydělávání peněz farmaceutickými firmami, že tedy s cholesterolem zbytečně šílíme. Určit úplně přesně, kdy je ještě dobré tyto léky pacientovi dávat, a kdy už je užívá jen kvůli tlaku farmakoloby, není vždy úplně možné. Takzvaná „tvrdá“ data řady studií dokládají, že v sekundární prevenci, když už má člověk prokázanou ischemickou chorobu srdeční a prodělal infarkt myokardu, podávání statinů jednoznačně zastaví rozvoj a postup choroby. Na druhou stranu mi není jasné, zda kvůli primární prevenci, když má pacient vyšší hodnoty některých krevních tuků, je vždy nutné předepsat statiny. Nejsem si jist, kdy jde v těchto případech o racionální postup léčby nemocného,“ doplňuje MUDr. Petr Neužil.

Prevence kardiovaskulárních chorob?

Myslím si, že způsob stravování a pohyb jsou v primární prevenci nejdůležitější. Nicméně racionální použití léků, u kterých je nepopiratelný benefit pro pacienta, přece také není zanedbatelným pokrokem! Jinak, jak už jsem řekl, stát by měl zvýhodnit chování lidí, kteří si nebudou vědomě ničit zdraví.

Vaše oddělení patří k špičkovým světovým pracovištím, neustále zavádíte nové léčebné postupy, zachraňujete srdce, která by dříve neměla šanci. Je ale ještě něco navíc, co podle Vás může česká kardiologie nabídnout na rozdíl od těch v jiných vyspělých evropských státech?

Velkým bonusem české kardiologie je to, jak úžasná jsme skupina nadšenců. A to platí globálně nejenom pro kardiology ve specializovaných kardiocentrech, ale také pro kardiology v soukromých praxích v terénu, kteří jsou ve většině případů vysoce erudovaní a aplikují princip „léčby založené na důkazech“. Brát svoji profesi nikoliv jako byznys se malinko obrací v náš neprospěch, protože v určitých případech se stává, že jsme připraveni, i bez nároku na platbu za ni,  poskytnout špičkovou zdravotní péči, kterou by naši kolegové v jiných evropských zemích nebo v USA absolutně striktně neposkytli,“ dodává.
 

and

Prevence kardiovaskulárních chorob

V primární prevenci by měla hrát hlavní roli strava a pohyb. Nicméně racionální použití léků, které jsou pro pacienta nepopiratelně prospěšné, také není zanedbatelným pokrokem. Stát by pak měl zvýhodnit chování lidí, kteří si nebudou vědomě ničit zdraví.“

Související články