FACESTARKulturaŠOK! VÝZKUM UKÁZAL, ŽE ČEŠTÍ VYSOKOŠKOLÁCI MAJÍ ZNAČNÉ NEDOSTATKY ZNALOSTÍ!

ŠOK! VÝZKUM UKÁZAL, ŽE ČEŠTÍ VYSOKOŠKOLÁCI MAJÍ ZNAČNÉ NEDOSTATKY ZNALOSTÍ!

V průzkumu jsme sledovali i znalosti společenské odpovědnosti firem neboli CSR a i zde jsme u vysokoškoláků zjistili velké mezery. Pouze 23 % českých studentů dokáže definovat pojem CSR. Alarmující výsledky nás utvrdily v tom, že je důležité edukovat veřejnost, především mladé rozvíjející lidi, o důležitosti těchto oblastí,“ komentuje Veronika Kúšiková, manažerka korporátní komunikace společnosti Unilever.

V průzkumu jsme sledovali i znalosti společenské odpovědnosti firem neboli CSR a i zde jsme u vysokoškoláků zjistili velké mezery. Pouze 23 % českých studentů dokáže definovat pojem CSR. Alarmující výsledky nás utvrdily v tom, že je důležité edukovat veřejnost, především mladé rozvíjející lidi, o důležitosti těchto oblastí,“ komentuje Veronika Kúšiková, manažerka korporátní komunikace společnosti Unilever.

Oproti tomu slovenští studenti (62 %) podle vlastního vyjádření pojem CSR znají, ale konkrétní vysvětlení zná již méně než 1/5 z nich. I přesto jsou studenti z obou zemí přesvědčeni, že se firmám angažovanost v udržitelném rozvoji vyplatí. Podle průzkumu u respondentů zvyšuje společenská odpovědnost firem renomé společnosti a zájem pro takovou společnost pracovat. Není to ovšem důvod k upřednostnění výrobků těchto firem od ostatních.

A jak jste na tom vy? Znáte tyto pojmy a dokážete je vysvětlit? Pokud ne, přinášíme vám jejich stručnou definici.

Udržitelný rozvoj

Podle definice Evropského parlamentu je udržitelný rozvoj „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“. Společnost, která se těmito principy řídí, chce předat naši planetu budoucím generacím v takovém stavu, aby neměly znečištěné životní prostředí a měly dostatek všeho, co potřebují.

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Zkratka CSR pochází z anglického termínu Corporate Social Responsibility. Firmy, které se tímto principem řídí, do svých každodenních firemních operací zahrnují sociální a ekologická hlediska.

V ekonomické oblasti to znamená například odmítnutí korupce, dobré vztahy se zákazníky i obchodními partnery a ochranu duševního vlastnictví. V sociální oblasti pak dodržování lidských práv a pracovních standardů, v oblasti ekologie šetrnou produkci, odmítání plýtvání a ochranu přírodních zdrojů. Společnost Unilever, která tento průzkum provedla, se také sama k principům udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti hlásí.

and

Související články