Renault vidí budoucnost užitkových vozidel ve vodíku

2019 - Véhicules Utilitaires Z.E. 33 H2 HYDROGEN

Skupina Renault, jedna z nejvýznamnějších světových automobilek, a Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), světová jednička v systémech palivových článků a službách spojených s vodíkem, oznamují podepsání memoranda o porozumění na vytvoření společného podniku ve Francii v poměru 50/50 na konci prvního pololetí roku 2021.

Toto strategické partnerství umožní skupině Renault a Plug Power působit v Evropě v příštích letech jako důležité subjekty v oblasti výzkumu a vývoje, transformace, výroby a prodeje vozidel na vodíkový pohon a také v oblasti nabídky služeb souvisejících s touto činností. Tento společný podnik bude reagovat na velmi silný růst trhu s užitkovými vozidly, taxíky a komerční přepravou osob fungující s palivovými články.

Tento podnik spojí vzájemně se doplňující síly každého z partnerů, bude vycházet z průkopnických zkušeností skupiny Renault s novými energiemi a jejího silného postavení na trhu a lehkými užitkovými elektromobily a také z 20leté zkušenosti Plug Power s technologiemi palivových článků a řešeními na bázi vodíku. Plug Power je světovou jedničkou v oblasti řešení služeb týkajících se vodíkového ekosystému, který realizoval více než 40 000 systémů palivových článků, vyvinul a postavil 110 dobíjecích stanic s kapacitou distribuovat více než 40 tun vodíku denně. Plug Power je ostatně technologickou jedničkou v oblasti zelených vodíkových řešení založených na elektrolýze.

andVodíkový pohon je podle Renaultu hudbou budoucnosti

3 klíčové pilíře

  • Výzkum a vývoj: Skupina Renault a Plug Power hodlají vytvořit centrum excelence pro vývoj technologie palivových článků a lehkých užitkových vozidel na vodíkový pohon na základě současných a budoucích platforem skupiny Renault. Důraz bude položen zpočátku na segment dodávek za použití platforem vozidel Trafic a Master. Toto centrum soustředí na jednom místě multidisciplinární týmy engineeringu výzkumu a vývoje.
  • Výroba: Joint-venture bude kombinovat výrobní kapacity pro vozidla skupiny Renault s know-how Plug Power v oblasti vodíku tím způsobem, že vytvoří ve Francii vertikálně integrované výrobní centrum palivových článků s cílem je začleňovat do lehkých užitkových vozidel. Kromě toho bude toto centrum dodávat dobíjecí stanice vodíku, strategický prvek pro rozvoj tohoto nového ekosystému.
  • Prodej: Cílem tohoto partnerství je vytvořit podnik, jehož nabídka pokryje veškeré potřeby ekosystému vodíkové mobility, zahrnující prodej vozidel a dobíjecí infrastrukturu, zásobování vodíkem a také komplexní nabídku služeb pro zákazníky. Tento globální přístup umožní urychlit přijetí této technologie do vozových parků společností.

andLehká užitková vozidla Renault na vodíkový pohon

Zahájení prodeje v průběhu roku 2021

Skupina Renault a Plug Power poskytnou tomuto společnému podniku zdroje nezbytné pro dosažení jeho cílů. Finalizace projektu závisí na podmínkách uplatňovaných standardně na tento typ operace, mezi které patří představení zástupcům zaměstnanců podle platných nařízení a případné povolení od úřadů zabývajících se ochranou hospodářské soutěže; vše by mělo být ukončeno do konce prvního pololetí roku 2021.