FACESTARŽivotní stylPREVENCE A DIAGNOSTIKA RAKOVINY PRSU DOSTALA NOVÝ ROZMĚR! ÚSPĚŠNOST POTVRZUJE ŘADA STUDIÍ!

PREVENCE A DIAGNOSTIKA RAKOVINY PRSU DOSTALA NOVÝ ROZMĚR! ÚSPĚŠNOST POTVRZUJE ŘADA STUDIÍ!

Přínos nového mamografu potvrzují celosvětové klinické testy. 3D obraz prsu totiž zvyšuje úspěšnost v diagnostice nádorů, a to zejména u mladších pacientek. Díky tomu lze případný karcinom prsu odhalit v časném stádiu a také se snižuje počet falešných nálezů.

Přínos nového mamografu potvrzují celosvětové klinické testy. 3D obraz prsu totiž zvyšuje úspěšnost v diagnostice nádorů, a to zejména u mladších pacientek. Díky tomu lze případný karcinom prsu odhalit v časném stádiu a také se snižuje počet falešných nálezů.

Jak vypadá vyšetření na novém mamografu

Výsledkem vyšetření je digitální rentgenový obraz ve vysokém rozlišení. Ten slouží lékaři ke kvalitní diagnóze. Práce s tímto obrazem je také rychlejší než s původním rentgenovým snímkem. „Díky přístroji s přímou digitalizací se výrazně zkrátí doba vyšetření pacientky, což umožní vyšší počet vyšetřených žen“, říká MUDr. Dagmar Sečkařová, vedoucí lékařka mamologického oddělení. Už teď je v Thomayerově nemocnici objednací lhůta na mamograf maximálně 7 dní, v urgentních případech lze provést vyšetření do druhého dne.

Trojrozměrný obrázek ale umožňuje mnohem více. Vysvětluje to lékařka radiodiagnostického oddělení, MUDr. Jindřiška Urbanová: „Pokud je pacientka poslána na tzv. biopsii prsu, což je odběr vzorku z podezřelé tkáně, umožňuje funkce tomosyntéza nesrovnatelně rychlejší lokalizaci podezřelého místa v prsu a celé vyšetření lze podstatně zkrátit. Součástí jednotky pro biopsii je moderní přístroj pro vakuovou biopsii, díky kterému je možné provést odběr vzorku z prsu šetrněji, než tomu bylo u starších přístrojů.“

Výsledkem je tedy celkové zlepšení péče v nemocnici, která má s komplexní diagnostikou a terapií chorob prsu již více než třicetileté zkušenosti. Díky týmu odborníků, v němž je zastoupen radiolog, mamodiagnostik, onkolog, chirurg i patolog, poskytuje mamografické oddělení potřebnou péči od začátku do konce. Lékaři včas zachytí ložisko v prsu, díky moderním přístrojům snadno a rychle dokážou určit, o jaký nádor se jedná a poskytnou pacientce odpovídající onkologickou a v případě nutnosti i chirurgickou léčbu. Následuje pravidelné sledování až do ukončení léčby.

Dalším plusem tohoto oddělení je, že se nachází v nově adaptovaných prostorách a pacientky se tam cítí mnohem lépe. „Thomayerova nemocnice je sídlem Komplexního onkologického centra (KOC) a jako jedna z mála nabízí při léčbě nádorů prsu komplexní léčbu, zahrnující péči o pacienty od screeningu až po sledování pacientek po ukončení léčby. Snaha o zachování komplexnosti péče potvrzuje i právě otevírané nové oddělení“, uzavírá primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Jana Votrubová, CSc.

Související články