FACESTARŽivotní stylPOZOR! MRTVICE VÁS VYŘADÍ Z PROVOZU NEČEKANĚ A RYCHLE ZASÁHNE I MLADŠÍ...

POZOR! MRTVICE VÁS VYŘADÍ Z PROVOZU NEČEKANĚ A RYCHLE ZASÁHNE I MLADŠÍ GENERACI! ZAKROČTE VČAS!

Na pozdější komplikace umírá víc lidí než na příhodu samotnou

Na pozdější komplikace umírá víc lidí než na příhodu samotnou

Díky kvalitní zdravotní péči již dnes pouze asi čtvrtina pacientů umírá přímo na následky mozkové příhody. Daleko více jich totiž zemře na pozdější komplikace nebo trpí různě těžkými následky. Mezi ty nejvíce viditelné patří různě těžká ochrnutí končetin a porucha řeči. Pacienti však mohou trpět také neuropsychologickými poruchami, změnami chování, ztrátou paměti nebo mít dokonce problém s rozpoznáváním vlastního handicapu,“ přibližuje MUDr. Michaela Tomanová.

Problém je chybějící komplexní léčba včetně následné rehabilitační péče

Následky onemocnění jsou podlé lékařky velmi různorodé, a proto je mnohdy třeba velmi komplexní léčba. V České Republice sice existuje velmi kvalitní péče, co se týče první pomoci a několika následujících hodin, popřípadě dnů po cévní mozkové příhodě. Neméně důležité je však také následná rehabilitační a ošetřovatelská péče. Ta by v ideálním případě měla ihned navazovat na akutní péči. „Problém může nastat, pokud se pacienti schopní rehabilitační léčby nedostanou z nějakého důvodu do specializovaných rehabilitačních ústavů a tzv. odborných léčebných ústavů včas a někdy bohužel i vůbec,“ podotýká lékařka Michaela Tomanová.

and

Návrat do normálního života usnadňuje vhodná rehabilitace

Pro výsledek rehabilitační terapie nemá velký význam jen její včasný začátek a návaznost, ale také využití vhodné rehabilitační metody. Tou může být například speciální rehabilitační metoda INFINITY, pomocí které léčí v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí i pacienty po cévních mozkových příhodách. „Výhodou této metody je, že terapii můžeme s pacienty začít téměř ihned po cévní mozkové příhodě, navíc i tehdy, pokud mají i výrazné fyzické omezení. Metodu je totiž možné cvičit v tzv. mikropohybu, což je pohyb v milimetrech, nebo s vizualizací pouze v představě. Cviky tak zvládnou i pacienti, kteří mají větší pohybové omezení,“ popisuje lékařka a na závěr dodává. „Metoda umožňuje pracovat na celkovém držení těla, na zlepšení hybnosti ochrnutých končetin včetně jemné motoriky ruky. Toto jsou základní faktory, které ovlivní to, jak brzy a v jakém zdravotním stavu se pacient vrátí, do svého běžného života.“

Související články