FACESTARŽivotní stylOZDRAVNÝ POBYT DĚTSKÝCH ALERGIKŮ PODPOŘIL NADAČNÍ FOND HOMOLKA 150 000 KORUNAMI!

OZDRAVNÝ POBYT DĚTSKÝCH ALERGIKŮ PODPOŘIL NADAČNÍ FOND HOMOLKA 150 000 KORUNAMI!

Klub AA Homolka působí při Centru alergologie a klinické imunologie od roku 1998 a ozdravné pobyty u moře pořádá pravidelně. Letošní pobyt se uskuteční ve dnech 17. – 31. 8. v řecké vesničce Messangala, na Olympské Rivieře. „Na toto místo vyjíždíme letos po jedenácté. Bydlíme v malém rodinném hotelu přímo na pláži,“ říká Jaroslava Šimoníčková, vedoucí sestra pobytu. Ta bude spolu s vedoucím lékařem doc. MUDr. Vítem Petrů, CSc. a dalšími dospělými pečovat o celkem 56 dětí ve věku od šesti do patnácti let.

Klub AA Homolka působí při Centru alergologie a klinické imunologie od roku 1998 a ozdravné pobyty u moře pořádá pravidelně. Letošní pobyt se uskuteční ve dnech 17. – 31. 8. v řecké vesničce Messangala, na Olympské Rivieře. „Na toto místo vyjíždíme letos po jedenácté. Bydlíme v malém rodinném hotelu přímo na pláži,“ říká Jaroslava Šimoníčková, vedoucí sestra pobytu. Ta bude spolu s vedoucím lékařem doc. MUDr. Vítem Petrů, CSc. a dalšími dospělými pečovat o celkem 56 dětí ve věku od šesti do patnácti let.

Nadační fond Homolka každoročně přispívá na rozvoj a zkvalitnění péče o dětské pacienty v Nemocnici Na Homolce. V uplynulých dvanácti měsících získalo finanční prostředky zdejší Dětské oddělení, Dětská léčebna Mánes, Klub rodičů dětí s poruchou metabolismu tuků při Metabolické poradně a Oddělení dětské alergologie a klinické imunologie. „Za loňský rok a za šest měsíců letošního roku jsme dětem poskytli 723 639 korun. Loni jsme dětským alergikům dali 150 000 Kč a letos také. Celkem tedy 300 000 korun,“ upřesňuje Dr. Lenka Tomešová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Homolka. „S léčebnými přímořskými pobyty máme mnohaleté zkušenosti a jsme přesvědčeni o jejich výborném efektu na zlepšení zdraví a kvality života alergických dětí,“ říká docent Petrů. „Potvrzují to výsledky sledování, která probíhala na našem pracovišti před několika lety.“ V prvním sledování lékaři hodnotili zdravotní stav souboru dětských astmatiků, kteří se zúčastnili léčebného přímořského pobytu. Porovnávali je s kontrolním souborem dětí se stejným onemocněním, které pobyt u moře ve sledovaném období neabsolvovaly. Tehdy se ukázalo, že u skupiny dětí léčených u moře se výrazně snížila aktivita onemocnění a zmírnila tíže nemoci. Děti lépe snášely fyzickou zátěž, poklesla spotřeba léků a snížily se školní absence. „S odstupem několika let jsme účinek této léčby hodnotili i u skupiny dětí s atopickým ekzémem. Díky přímořskému pobytu u nich významně ustoupil rozsah postižení kůže ekzémem,“ dodává docent Petrů.

Přímořská léčba je důležitou součástí komplexní léčby alergických onemocnění. Pobyt u moře mnoha dětem s alergickým onemocněním a astmatem prospívá, děti se během něj zbavují příznaků onemocnění a zcela bez problémů se zúčastňují nejrůznějších aktivit. Součástí terapie jsou také sportování, zvyšování fyzické kondice, otužování, individuální i skupinové rehabilitační cvičení a další aktivity. Velký význam sehrává psychické přeladění organismu ozdravné pobyty mají tedy i psychoterapeutický účinek.

Související články