FACESTARŽivotní stylNOVINKA V LÉČBY RAKOVINY - TOMOTERAPIE SE NABÍZÍ JIŽ I U NÁS!

NOVINKA V LÉČBY RAKOVINY – TOMOTERAPIE SE NABÍZÍ JIŽ I U NÁS!

Metod léčby rakoviny je několik. Nádory mohou být odstraňovány chirurgicky, pomocí chemoterapie, či radioterapie, tedy ozařování. Ačkoliv vypadá ozařování na první pohled neškodně, ani tato metoda není bez rizika. Právě pod radioterapii metoda „spadá“ nová metoda tomoterapie, která nabízí tu nejšetrnější alternativu ozařování. Jedná se o metodu mladou, která kombinuje počítačovou tomografii, tedy zobrazování v řezech, a radiační léčbu. Hlavní výhoda spočívá ve značné šetrnosti. Přístroj lze totiž přesně zaměřit na postižené místo a lze jej použít na odstranění nádorů, které se nacházejí nedaleko životně důležitých struktur, nebo tam, kde hrozí, že by záření mohlo poškodit okolní zdravou tkáň. Na nádory lze zvolit vyšší intenzitu záření, aniž by hrozila také vyšší toxicita.

 

Zázračné ozařování s minimálním rizikem

Metod léčby rakoviny je několik. Nádory mohou být odstraňovány chirurgicky, pomocí chemoterapie, či radioterapie, tedy ozařování. Ačkoliv vypadá ozařování na první pohled neškodně, ani tato metoda není bez rizika. Právě pod radioterapii metoda „spadá“ nová metoda tomoterapie, která nabízí tu nejšetrnější alternativu ozařování. Jedná se o metodu mladou, která kombinuje počítačovou tomografii, tedy zobrazování v řezech, a radiační léčbu. Hlavní výhoda spočívá ve značné šetrnosti. Přístroj lze totiž přesně zaměřit na postižené místo a lze jej použít na odstranění nádorů, které se nacházejí nedaleko životně důležitých struktur, nebo tam, kde hrozí, že by záření mohlo poškodit okolní zdravou tkáň. Na nádory lze zvolit vyšší intenzitu záření, aniž by hrozila také vyšší toxicita.

Ozařování celého těla, ale i nádorů gynekologických a dalších

Tato metoda se tedy používá při ozařování nádorů hlavy a krku, mozku a míchy, plic a nádorů prostaty. Vzhledem k tomu, že přístroj umožňuje ozáření pole v délce 135 centimetrů, aniž by pacient musel měnit polohu, najde přístroj využití při celotělovém ozařování u onemocnění kostní dřeně, nebo při ozařování spinálního kanálu. Metoda se skvěle uplatní také u gynekologických nádorů, karcinomu prsu, konečníku nebo slinivky břišní.

Nemocnice připravuje pořadník

Přístroj, který tomoterapii umožňuje, si pořídila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. „Přístroj připomíná na první pohled tomograf a jeho použití je podobné. Pacient se položí a nejprve je osnímkován CT skenerem, takže si přístroj přesně nastaví polohu. Následně je pacient ozářen lineárním urychlovačem, který kolem pacienta v ležící poloze rotuje. Paprsek tak rotuje kolem pacienta ze všech úhlů v rozsahu 360°, což umožňuje přesné pokrytí komplikovaně tvarovaných ozařovaných objemů za současného šetření rizikových orgánů v těsné blízkosti,“ vysvětluje použití ozařovače MUDr. Hana Honová, vedoucí Radioterapeutického oddělení Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Nemocnice v těchto dnech začne zařazovat pacienty na pořadník. V současné době je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jedinou nemocnicí u nás, který tento ozařovač pro tomoterapii provozuje.

Související články