FACESTARŽivotní stylNEVYHAZUJTE PENÍZE OKNEM! ZJISTILI JSME, JAK MÍT VÝDAJE ZA SVÉ ZDRAVÍ POD...

NEVYHAZUJTE PENÍZE OKNEM! ZJISTILI JSME, JAK MÍT VÝDAJE ZA SVÉ ZDRAVÍ POD KONTROLOU!

Podle průzkumu z ledna 2015 vyplývá, že málokdo z nás se orientuje v cenách zákroků, které platí zdravotní pojišťovny. Naneštěstí také ceny spíše podhodnocujeme, byť jsme si vědomi toho, že mnoho zdravotních výkonů či léků je velmi nákladných. Zajímá vás, zda je vůbec možné sledovat výdaje zdravotní pojišťovny za vaši lékařskou péči?

Podle průzkumu z ledna 2015 vyplývá, že málokdo z nás se orientuje v cenách zákroků, které platí zdravotní pojišťovny. Naneštěstí také ceny spíše podhodnocujeme, byť jsme si vědomi toho, že mnoho zdravotních výkonů či léků je velmi nákladných. Zajímá vás, zda je vůbec možné sledovat výdaje zdravotní pojišťovny za vaši lékařskou péči?

Připojte se a mějte své výdaje pod kontrolou

Od 1. února odstartovala velká vědomostní kampaň „Víte, kolik stojí Vaše zdraví?“, která by měla motivovat nás všechny, abychom se více zajímali o finanční náročnost všech zdravotnických zákroků. Například pojišťovna OZP umožňuje svým více jak 730 000 klientům online přístup ke svému účtu. Zároveň mají klienti OZP možnost reklamovat neoprávněně vykázanou zdravotní péči a to prostřednictvím portálu VITAKARTA online. Portál prošel změnou designu, takže nyní jsou finanční údaje perfektně přehledné a jediným kliknutím můžete péči odsouhlasit, reklamovat či dokonce udělit pochvalu. „Od začátku roku se do své VITAKARTY podívalo na 15 tisíc klientů a zkontrolovali péči za více než 160 milionů Kč,“ říká generální ředitel zdravotní pojišťovny OZP Ladislav Friedrich.

and and and

and and

Efektivnější finance ve zdravotnictví

V rámci kampaně se snaží OZP vybízet své klienty, aby častěji kontrolovali správnost vyúčtování a pomáhali tak šetřit své peníze, kterými na zdravotní výdaje přispívají. „V českém zdravotnictví se každoročně uhradí ze zdravotního pojištění péče za 250 miliard korun. Finanční náročnost léčebných postupů, prostředků a přístrojů se však zvyšuje velkým tempem. Proto je velmi důležité, aby tok financí ve zdravotnictví byl efektivní,“ vysvětluje Friedrich a dodává, že „je povinností každé zdravotní pojišťovny důsledně kontrolovat veškerou vykázanou péči.“

Více naleznete na www.kolikstojizdravi.cz   

Související články