FACESTARŽivotní stylNETRPÍ VAŠE DÍTĚ TUPOZRAKOSTÍ? POZNEJTE JI UŽ VE DVOU LETECH, HROZÍ CELOŽIVOTNÍ...

NETRPÍ VAŠE DÍTĚ TUPOZRAKOSTÍ? POZNEJTE JI UŽ VE DVOU LETECH, HROZÍ CELOŽIVOTNÍ POSTIŽENÍ

 

 

Poznejte tupozrakost už u dvouletého

Odhalit u malé ratolesti oční vadu je pochopitelně těžší, zvláště pokud se jedná o dítě, které ještě nechodí do školy a neumí číst. Časné odhalení vady je však klíčové, neboť právě tak máte vyšší šanci, že se jí může dítě zbavit. Naopak kvůli zanedbání péče se může dítě s vadou potýkat celý život. Nejlepší výsledky jsou dosahovány, pokud se tupozrakost odhalí mezi druhým a třetím rokem, nejpozději ve čtyřech letech.

Kvůli tupozrakosti jedno oko nepracuje

Víte, co přesně tupozrakost obnáší a jak vzniká? „„Je to funkční postižení oka. Vzniká tím, že se nevytvoří optimální dráha mezi okem a mozkem. Nejčastěji dochází k tupozrakosti proto, že na jednom oku má dítě (a později dospělý) nepoznanou dioptrickou vadu, anebo je na jednom z obou očí vyšší dioptrická vada než na druhém. Tehdy dochází k porušení vztahu mezi mozkem a okem. Informace, která je přenášena ze slabšího oka do mozku, je mozkem odblokována. Mozek si vybere lepší informaci z lépe vidoucího oka a tu horší zapudí,“ vysvětlil nám MUDr. Petr Novák z Refrakčního centra Praha.

Oko tupé je oko zanedbané

Jedno oko tedy dítě plně zaměstnává, zatímco druhé vyřazuje více a více z provozu. Nakonec se dítě dívá vlastně jen jedním okem, tím, které není postižené. Právě odsud získala vada svůj název. Oko, které „nepracuje“, je totiž jakoby tupé a zanedbané. Naštěstí specialista může takovému oku pomoci. Trpěli jste v dětství tupozrakostí vy, nebo někdo z rodiny? Máte v rodině oční vady? Pak byste měli být obzvláště pozorní, neboť oční vady se často dědí: „Zrakové vady jsou dědičné, toho by si měli být rodiče vědomi. Jestliže v rodě existuje dioptrická vada nebo šilhání, pak se totéž může objevit i u potomků,“ upozorňuje MUDr. Novák. „Je nutné to sdělit lékaři. Ten pak dítě pošle na odborné oční vyšetření.“ 

Při zanícení, šilhání, nebo mhouření ihned k lékaři

Pokud u dítěte pozorujete některý z výše jmenovaných příznaků (šilhání, zanícené oko, mhouření očí, přivírání jednoho oka), okamžitě zajděte k dětskému lékaři. Ten by měl dítě hned poslat k lékaři odbornému, který dítě pečlivě vyšetří a zahájí léčbu. Ta spočívá v tom, aby se zanedbané oko a nervové dráhy přinutily opět pracovat. „Tupozrakost se nedá odoperovat. Ani laserem či jiným způsobem, jak si mnozí mylně myslí,“ říká MUDr. Petr Novák. Ale nezoufejte, konzervativní, i když poněkud zdlouhavé metody jsou stále velmi účinné, hlavní je podchytit vadu včas.

Konzervativní, ale účinné

Oko se přinutí k práci tak, že se stane tím jediným, díky kterému dítě může vidět: „Silnější oko se zakrývá, aby se posílila informace z horšího oka a aby si na to mozek zvykl,“ sdělil nám MUDr. Novák. Dítě tedy nosí brýle, na kterých je jedno oko zaslepené, takže dítěti nezbývá nic jiného, než namáhat tupozraké oko. Pochopitelně, hlavně na začátku děti z nošení brýlí nijak nejásají a asi se nenajde dítě, které by okluzor přijalo zcela bez řečí a s nadšením. Děti mohou dokonce plakat, či si snažit neustále brýle sundávat. Jde tedy o zkoušku i pro rodiče, ti nesmí polevit, vždyť se tak starají o budoucnost svých dětí. Pokud by se péče zanedbala, může v extrémním případě hrozit i slepota! Rodiče by si tedy měli na začátku vyhradit  na dítě dost času, hrát si s ním a zabavit ho, případně oko trénovat pomocí hry s pexesem, omalovánkami, sestavováním lega… Okluzor je třeba nosit šest dnů (nikoliv nocí) v týdnu, postupně se doba zakrývání zdravého oka snižuje. Je třeba také dodržovat pravidelné kontroly u lékaře.

and

Neléčíte? V dospělosti hrozí slepota

Pozdě odhalená tupozrakost bohužel není léčitelná, pouze lze ji zmírnit: „Na úplné vyléčení už šance není, na zlepšení ano. Je ale nutné začít s cvičením nejpozději do 7. – 8. roku věku dítěte.“Pokud by se tupozrakost zcela zanedbala, hrozí velmi vážné potíže: „Přestože umíme korigovat oči kontaktní čočkou i laserovými operacemi, pokud k nám přijdou dospělí s tupozrakostí vzniklou v dětství, nemůžeme nic dělat. Je to vada zanedbaná a neodstranitelná,“ vysvětluje doktor Novák.

Související články