FACESTARŽivotní stylJSME VÁŽNĚ ZVYKLÍ CHOROBNĚ ODKLÁDAT NEODKLADATELNÉ?

JSME VÁŽNĚ ZVYKLÍ CHOROBNĚ ODKLÁDAT NEODKLADATELNÉ?

Vše v našich životech nemusí přinášet pouze radost. Nejsou všechny aktivity, do kterých vcházíme s nadšením a potřebným entusiasmem. Často se nakytne něco, co přesouváme a tlačíme neustále před sebou. Povinnosti, do kterých se nám nechce. Co s tím? Je nejdůležitější se vyvarovat nakupení nám nepříjemných či nechtěných záležitostí. Vždy je nejlepší čelit všemu čelem a hned naleznout řešení. Jakmile se zaměřujeme jen na to hezké, dříve nebo později budeme stejně čelit i druhé straně. A navíc toho bude pravděpodobně ještě více. Hodně lidem pomáhá proti chorobnému odkládání jakýchkoliv záležitostí takzvaný efekt “dětí ze školky”, který jsem jim vyprávěla. Představte si následující situaci: Jste po náročném prácovním dni. Nepohodli jste se s nadřízeným. Jediné po čem toužíte je dát si příjemnou sprchu a ulehnout do postele. Ale jste rodič. Školka je na druhé straně města. Napadlo by vás děti nevyzvednout? Je dobré dát všem záležitostem podobnou naléhavost a vážnost. Nerozdělujte na důležité a méně důležité. Jen tak zabráníte tomu, aby se vám věci nekupily.

Vše v našich životech nemusí přinášet pouze radost. Nejsou všechny aktivity, do kterých vcházíme s nadšením a potřebným entusiasmem. Často se nakytne něco, co přesouváme a tlačíme neustále před sebou. Povinnosti, do kterých se nám nechce. Co s tím? Je nejdůležitější se vyvarovat nakupení nám nepříjemných či nechtěných záležitostí. Vždy je nejlepší čelit všemu čelem a hned naleznout řešení. Jakmile se zaměřujeme jen na to hezké, dříve nebo později budeme stejně čelit i druhé straně. A navíc toho bude pravděpodobně ještě více. Hodně lidem pomáhá proti chorobnému odkládání jakýchkoliv záležitostí takzvaný efekt “dětí ze školky”, který jsem jim vyprávěla. Představte si následující situaci: Jste po náročném prácovním dni. Nepohodli jste se s nadřízeným. Jediné po čem toužíte je dát si příjemnou sprchu a ulehnout do postele. Ale jste rodič. Školka je na druhé straně města. Napadlo by vás děti nevyzvednout? Je dobré dát všem záležitostem podobnou naléhavost a vážnost. Nerozdělujte na důležité a méně důležité. Jen tak zabráníte tomu, aby se vám věci nekupily.

Spoustě lidem funguje systematičtější systém. Dle jejich potřeb na začátku dne či pracovního týdne sepíší na papír vše, co musí udělat. Všechny záležitosti jsou rozděleny do dnů. Jde v podstatě o způsob plánování aktivit. Pokud výjimečně dojde k nesplnění z jakéhokoliv důvodu, je daná aktivita, kterou je nutné vykonat, přesunuta na jiný den, avšak pevně stanovený. Je dobré na život nahlížet brýlemi růžovými, tak i těmi černými. Jenom tak může fungovat harmonie. Kdyby nás čekalo jen hezké a chtěné, mělo by to smysl? Každá síla, kterou vyvineme, se dříve nebo později vrátí, a vy nejen vnitřně vydechnete, ale budete se těšit na vše nové.

Související články